Սպարտակ Գևորգի Ռաֆայելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1971-1976թթ. Երևանի պետական համալսարանի մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ
1976-1979թթ. Երևանի պետական համալսարանի մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ, գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ ` «Դիսկրետ հարմոնիկ անալիզի որոշ հարցեր կոմպլեքս տիրույթում», ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ, 1980թ.

Աշխատանքային փորձ
1988թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի դոցենտ
1979-1988թթ. ԵՊՀ ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր դասընթացներ`
Կոմպլեքս անալիզ, Մաթեմատիկական անալիզ, Բարձրագույն մաթեմատիկա
Մասնագիտական դասընթացներ`
Ինտեգրալային ձևափոխություններ, Ամբողջ և մերոմորֆ ֆունկցիաներ, Անալիտիկ ֆունկցիաների եզրային վարքը, Պոտենցիալի տեսություն, Հարդիի դասերի տեսությունը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հարմոնիկ անալիզ, Ամբողջ և մերոմորֆ ֆունկցիաներ, Անալիտիկ ֆունկցիաների բանախյան տարածություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն

Սպարտակ Գևորգի Ռաֆայելյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Մաթեմատիկական անալիզի և ֆուկցիաների տեսության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Մ.Պ. Պողոսյան, Վ.Հ. Մարտիրոսյան, Գ.Վ. Միքայելյան, Ս.Գ. Ռաֆայելյան, Ա.Ա. Սահակյան, Ա.Ի. Պետրոսյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաներ ֆունկցիաների տեսությունից | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2009, 163 էջ

Վ. Փիլիպոսյան, Վ. Աթաբեկյան, Մ. Մարտիրոսյան, Գ. Միքայելյան, Վ. Օհանյան, Տեփոյան Լ., Ս. Ռաֆայելյան

Մաթեմատիկա հումանիտար մասնագիտությունների համար | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, 178 էջ, 2004

Ռաֆայելյան Ս., Միքայելյան Օ.

Մաթեմատիկայի ձեռնարկ V-X դասարանների | Դասագիրք, Երևան, «Միտք», 1997

Ռաֆայելյան Ս., Տոնոյան Գ., Անտոնյան Ս., Գալստյան Լ.

Մաթեմատիկայի քննական առաջադրանքների տարբերակներ | Դասագիրք, Երևանի Պետական Համալսարան, 1990

Գ.Ա.Տոնոյան, Ս.Գ.Ռաֆայելյան, Է.Է.Պիվազյան

Ստուգողական աշխատանքների ժողովածու բարձրագույն մաթեմատիկայից | Երևան,1989, 187 էջ
 

Հոդված/Article

Ս. Գ. Ռաֆայելյան

Интерполяция целыми функциями экспоненциального типа. II (Էքսպոնենցիալ տիպի ամբողջ ֆունկցիաներով ինտերպոլյացիա: Մաս II) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 8-14 (ռուսերեն) |

Ս. Գ. Ռաֆայելյան

Интерполяция целыми функциями экспоненциального типа. I (Էքսպոնենցիալ տիպի ամբողջ ֆունկցիաներում ինտերպոլյացիա: I) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 11-18 (ռուսերեն) |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը