Սուսաննա Գարեգինի Սահակյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1971 - 1976 թթ. ԵՊՀ, դիպլոմ Գ1 № 003234

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Անդաստակա-կեղևային փոխհարաբերությունների կազմակերպումը եչկարատև թրթռահարման պայմաններում», Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդ, «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ, Մոսկվա 1981 թ., Գ.00.09

Աշխատանքային փորձ
42 տարի: ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, Տ. Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, դոցենտ, ավ. գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
«Մարդու ‎‎ֆիզիոլոգիա», «Մարդու կազմաբանություն», «Ախտաբանական կազմաբանություն», «Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա», «Էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա», «Տիեզերական ֆիզիոլոգիա», «Բժշկակենսաբանական էթիկա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էլեկտրաֆիզիոլոգիա, Նեյրոֆիզիոլոգիա, Մոլեկուլային կենսաբան

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
2008 - 2009 թթ. Ուիլիամ Ֆուլբրայթի կրթաթոշակ` , Կալիֆորնիայի Դևիսի Համալսարանում գիտական հետազոտություններ կատարելու համար

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Պարգևներ
1993 թ. Սորոսի Հիմնադրամի մրցանակ

Սուսաննա Գարեգինի Սահակյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ս. Գ. Սահակյան, Ք. Ա. Զուրաբյան, Մ. Ա. Կարապետյան, Ն. Յու. Ադամյան

Antitoxic role of tocopherol in stabilization of blood indices in acute hypoxia (Տոկոֆերոլի հակատոքսիկ դերը սուր հիպօքսիայի պայմաններում առաջացած արյան ցուցանիշների շեղումների կայունացման գործում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 187-192 |

Ս․ Գ․ Սահակյան, Ք․ Ս․ Զուրաբյան, Մ․ Ա․ Կարապետյան, Ն․ Յու․ Ադամյան

Antitoxic role of tocopherol in stabilization of blood indices in acute hypoxia (Տոկոֆերոլի հակատոքսիկ դերը սուր հիպօքսիայի պայմաններում առաջացած արյան ցուցանիշների շեղումների կայունացման գործում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 187-192 |

Ս. Գ. Սահակյան, Մ. Ա. Կարապետյան, Ն. Յու. Ադամյան, Ք. Ս. Զուրաբյան

Տոկոֆերոլի հակատօքսիկ դերը սուր թթվածնաքաղցից առաջացած արյան ցուցանիշների շեղումների շտկման գործում | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2018, 70, 3, էջ 43-51 |

Grigoryan G.Yu., Minassian S.M., Sahakyan S.G.

Spike activity of supraoptic cells of hypothalamus under 10-day-long influence of low-intensity electromagnetic radiation | The Joint Meeting of the Bioelectromag. Society and the European BioElectromag. Association, Davos, Switzerland, 2009: 671-672 |

Sahakyan S.G.

Structure of neuronal impulse trains of the rat inferior olive under conditions of long-lasting vibrational influence | Neurophysiology, 2008, vol. 40, 4 : 288-294 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

John A. Payne, Shane P. Antrobus, Susanna G. Sahakyan, Christian Lytle

Alternative Splising of Exons Encoding Portions of the Carboxy-Terminus of K-Cl Cotransporter–4 (KCC4) | Biophysical Society 54th Annual Meeting , 2010, San-Francisco, CA. 2620-Pos/B349

Grigoryan G.Yu., Minassian S.M., Sahakyan S.G.

Combined action of vibration and low-intensity electromagnetic radiation on spike activity of supraoptic cells | The 9th International Congress of the Polish Neuroscience Society, a FENS featured Regional Meeting, Warsaw, 9 - 12 September, Acta Neurobiologiae Experimentalis, 2009, 63 (3): 360 |

Grigoryan G. Yu., Minassian S. M., Sahakyan S. G.

Low-intenstity electromagnetic radiation eliminates vibration-induced spike activity shifts of rats supraoptic neurons | 6th FENS Forum of European Neuroscience, FENS Abstr., 2008, v.4, 184. 26

Grigoryan G.Yu., Minassian S. M., Sahakyan S.G.

Impulse activity of supraoptic cells of hypothalamus after long-lasting influence of low-intensity extremely high frequency radiation | 2nd World Conference in Stress, including the 3rd Cell Stress Society International Congress on Stress Responses in Biology and Medicine, 2007, Budapest, Hungary http://www.stress07.com/051abs5.html

Sahakyan S.G., Grigoryan G.Yu.

The comparative investigation of cerebellar and olivary neurons baseline activity under vibration | The Joint Meeting of the Slovak Physiological Society, Physiological Society and the Federation of Europian Physiological Societies, 2007 Bratislava, Slovakia. (N67). http://www.joint.conference.sav.sk/index.php?page=browseAbstracts&__position=6