Ժորա Վաղարշակի Պապոյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1965 - 1970 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, Փիլիսոփայության բաժին

Աշխատանքային փորձ
1970 - 1971 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ, Փիլիսոփայության-պատմության ամբիոն, լեկցիոն ասիստենտ
1971 - 1993 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ, Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոն, դասախոս
1993 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոն, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Կրոնների պատմություն, Քրիստոնեական բարոյագիտություն, Չարի քրիստոնեական ըմբռնումը, Կրոնի փիլիսոփայություն, Կրոնների պատմություն, Քրիստոնեական բարոյագիտություն, Չարի քրիստոնեական ըմբռնումը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կրոնի փիլիսոփայություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (թերի)

Պարգևներ
ՀԽՍՀ «Գիտելիք» ընկերության պատվոգրեր

Ժորա Վաղարշակի Պապոյան

Դասախոս | Աստվածաբանության ֆակուլտետ - Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ժ. Վ. Պապոյան

Կրոնների պատմություն | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005:

Ժ. Վ. Պապոյան

Աղանդավորության տեսություն և պատմություն | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005:
 

Հոդված/Article

Ժ. Վ. Պապոյան

Ջ. Թոլանդի «Նամակներ Սիրենին» աշխատության հինգերորդ նամակի ընդդիմախոսի մասին | «Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Բ, էջ 78-87, Երևան, 2008:

Ժ. Վ. Պապոյան

Կրոնական գիտակցության գլխավոր հատկանիշը թեմատիկ նյութի դասավանդման շուրջ | «Կրոնների պատմության դասավանդման մեթոդական հարցեր», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006:

Ժ. Վ. Պապոյան

Մատերիայի ինքնաշարժման մասին Ջ. Թոլանդի ուսմունքի բնագիտական նախադրյալների հարցի շուրջ | «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», թիվ 3, ԳԱ հրատ., Երևան, 1990:

Պապոյան Ժ. Վ.

Ա. Քոլինզի ազատախոհությունը իբրև Ջ. Լոկկի փիլիսոփայության աստվածաբանական սահմանափակությունների հաղթահարում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (68), Երևան 1989թ., էջ 150-156 |

Ж. В. Папоян

Принципы критики религии англ. материалистов первая половина 18-ого века | (Дж. Толанд, А. Коллинз) и современность (тез. докл.). В кн. - «Мат. конф.», Акт. задачи... Из-во ЕГУ, 1987: