Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգի» համաձայն: կարդալ ավելին
Նախապատրաստական դասընթացների գործունեության հիմնական նպատակը ՀՀ հանրակրթական հաստատությունների (դպրոցներ, քոլեջներ, վարժարաններ, նախնական մասնագիտական հաստատություններ) ավարտական դասարանների աշակերտների և սովորողների` բուհ ընդունվելուն նախապատրաստումն է, ինչպես նաև ուսումն այնտեղ շարունակելու համար ամուր հիմքերի ստեղծումը: կարդալ ավելին
2020 - 2021 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

  


2020 - 2021 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԹԵՍՏԵՐ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ


 

Կենսաբանություն -- 08․10․2020 (թեստ -- 12, պատասխան -- 12)

 

Աշխարհագրություն -- 09․10․2020 (թեստ -- 1234, պատասխան -- 1)

 

Քիմիա -- 09․10․2020 (թեստ -- 12, պատասխան -- 1)

 

Հայոց պատմություն -- 10․10․2020 (թեստ -- 1234, պատասխան -- 1)

 

Անգլերեն -- 10․10․2020 (թեստ -- 1234, պատասխան -- 1)

 

Հայոց լեզու և գրականություն -- 11․10․2020 (թեստ -- 12, պատասխան -- 1)

 

Մաթեմատիկա -- 11․10․2020 (թեստ -- 5678, պատասխան -- 5-8)

 

Հայոց պատմություն -- 13․10․2020 (թեստ -- 2.12.22.32.4, պատասխան -- 2)

 

Հայոց լեզու և գրականություն -- 14․10․2020 (թեստ -- 34, պատասխան -- 3-4)

 

Հայոց պատմություն -- 15․10․2020 (թեստ -- 3.13.2, պատասխան -- 3)

 

Մաթեմատիկա -- 15․10․2020 (թեստ -- 1234, պատասխան -- 1-4)


 

 


Կապ ԵՊՀ ընդունող հանձնաժողովի հետ
Հեռախոս` 
+374 60 710 777