Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
ԵՊՀ մագիստրատուրայի կարմիր դիպլոմ ստանալու համար որքա՞ն պետք է լինի ՄՈԳ-ը:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետեւաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
2
Խնդրում եմ ասել՝ կորցրած դիպլոմի պատճենն ինչպե՞ս է հնարավոր վերցնել այլ անձի միջոցով, քանի որ ես ՀՀ-ում չեմ:
Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթերը կորցրած անձանց սահմանված կարգով տրվում են կրկնօրինակներ՝ Բուհի արխիվում մասնագիտության ուսումնական ծրագրով նախատեսված առարկաների քննական եւ ստուգարքային տեղեկագրերի, ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների որոշումների արձանագրությունների եւ այլ փաստաթղթերի (Դիպլոմների գրանցման մատյան, շրջանավարտների հաստատված ցուցակ եւ այլն) առկայության դեպքում: Կորցրած ավարտական փաստաթղթերի կրկնօրինակներում համապատասխան բառերի («Դիպլոմ», «Դիպլոմի հավելված», «Ակադեմիական տեղեկանք») վրա սեւ թանաքով պարտադիր է «Կրկնօրինակ» նշումը: Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթերը տրվում են շրջանավարտներին` անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի ներկայացմամբ, ինչպես նաեւ նոտարական վավերացմամբ լիազորագիր ներկայացրած այլ անձին:
3
Խնդրում եմ տրամադրել վարձերի վճարման հաշվեհամարը:
Դուք փոխանցումը պետք է իրականացնեք բանկում՝ տրամադրելով հետեւյալ վավերապայմանները:Ստացող՝ Երեւանի պետական համալսարան, ՀՎՀՀ` 01506928; «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Հ/Հ 2470100009060000: Անհրաժեշտ է նպատակ կամ մանրամաներ դաշտում պարտադիր նշել ուսանողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ֆակուլտետը, բաժինը, մասնագիտությունը, կուրսը, ուսուցման ձեւը (առկա/հեռակա): Միաժամանակ փոխանցման կտրոնի բնօրինակն ուսանողը պարտավոր է պահել իր մոտ՝ հետագայում անհրաժեշտության դեպքում պարզաբանումներ կատարելու համար, իսկ պատճենը հանձնել համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ:
Նելլի Գեւորգյան
28.06.17
Ավարտելով ԵՊՀ տնտեսագիտությանն ֆակուլտետը, ապա կարո՞ղ եմ մագիստրատուրան շարունակել Իրավագիտության ֆակուլտետում: Եվ եթե այո, ապա կասեք՝ ի՞նչ քննություններ պետք է հանձնեմ:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
28.06.17
Հարգելի՛ Նելլի,
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա ընդունվելու համար անհրաժեշտ է ունենալ բազային իրավաբանական կրթություն:
Ծաղիկ Գասպարյան
26.06.17
Լորդ Բայրոնին նվիրված միջոցառումը ԵՊՀ-ում ե՞րբ եւ որտե՞ղ է տեղի ունենալու:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
27.06.17
Հարգելի՛ Ծաղիկ,
Բայրոնի 43-րդ միջազգային երկօրյա գիտաժողովը տեղի է ունենալու հունիսի 30-հուլիսի 1-ին: Վայր՝ ԵՊՀ գիտխորհրդի նիստերի դահլիճում, Ժամը՝ 09:00: Հուլիսի 1-ին գիտաժողովը կմեկնարկի ժամը 14:30-ին:
Սոսի Հովհաննիսյան
22.06.17
Համալսարանից ինչպե՞ս կարող եմ տարկետում վերցնել:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
23.06.17
Հարգելի՛ Սոսի,
Տարկետում տրվում է առողջական խնդիր ունեցող ուսանողներին կամ բանակում ծառայողներին: Եթե առողջական խնդիրներ են ծագել, ապա անհրաժեշտ է Ձեր ֆակուլտետից վերցնել համապատասխան գրություն, այն տանել ուսանողական պոլիկլինիկա, ստանալ տարկետում ձեւակերպելու անհրաժեշտության մասին բժշկի եզրակացությունը:
Էմմա Համբարձումյան
22.06.17
Ավարտել եմ Պատմության ֆակուլտետը Մշակութաբանություն մասնագիտությամբ: Ցանկանում եմ սովորել Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի մագիստրատուրայում: Ի՞նչ քննություն պետք է հանձնել:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
23.06.17
Հարգելի՛ Էմմա,
ԵՊՀ մագիստրատուրայի ընդունելությունը մրցութային կարգով է՝ անհրաժեշտ է հանձնել ընդունելության քննություն տվյալ տարվա բակալավրիատի ամփոփիչ ատեստավորման քննության ծրագրով:
Կարինե Ստեփանյան
22.06.17
Խնդրում եմ պատասխանել՝ որքա՞ն է միակողմանի ծնողազուրկ ուսանողի վարձավճարը ԵՊՀ հանրային կառավարում բաժնում:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
23.06.17
Հարգելի՛ Կարինե,
Հանրային կառավարում մասնագիտության բակալավրիատի տարեկան ուսման վարձը 650 հազար դրամ է: Ձեզ ենք ներկայացնում ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգը: