Ծրագրեր

ԵՊՀ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

2017-01-25 10:31:55

ԵՊՀ աշխատողների բժշկական ապահովագրության պայմանների մասին փաստաթղթերը տեղադրված են բուհի պորտալի «Փաստաթղթեր» կայքում, և առաջիկա շաբաթների ընթացքում կկազմակերպվեն ընձեռված հնարավորությունների ներկայացումներ:

Արհբյուրոներ
Ֆակուլտետներ
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

Իջևանի մասնաճյուղի արհբյուրոյի նախագահ
Մարգարյան Ալեքսան

Անձնական տեղեկություն

Ծննդյան թիվ-31. 08.1970թ.

Ծննդյան վայր- ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան

Կրթություն

1987-1992թթ- ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ/գերազանցության դիպլոմով/

1997-1999թթ.-ՀՀ զինված ուժեր /սպա/,

2013 թվականից ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ

1992 – Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջ, լաբորանտ

1994 – ֆիզիկական էլեկտրոնիկայի ամբիոնի ասիստենտ

1996 – ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի դասախոս

2002 – դեկանի տեղակալ

2007 – տնօրենի օգնական

2011-ից  Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի վարիչ

Հասարակական գործունեություն

2011թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի արհբյուրոյի նախագահ

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում

ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն/բառարանով/

Համակարգչային հմտություններ

Windows, Word, Exel, Acses

Ընտանեկան դրություն  

Ամուսնացած է, ունի երեք երեխա

Կոնտակտներ

Էլ.հասցե՝ sci_ib@ysu.am

Անդամներ՝

 • Թումանյան Լուսինե - արհբյուրոյի քարտուղար
 • Գուլակյան Գեղամ
 • Ասիլբեկյան Պավել
 • Դիլբարյան Անդրանիկ
 • Հովհաննիսյան Ալբերտ
Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ

Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի արհբյուրոյի նախագահ
Սարգսյան Անի

Անձնական տեղեկություն

Ծննդյան թիվ-30 դեկտեմբեր1981թ.

Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)

1998-2002 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2003-2005թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա

2007թ-ից մինչև օրս  ԵՊՀ թյուրքագիտության ամբիոնի հայցորդ

2010օգոստոս -2010 նոյեմբեր- ՌԴ Սանկտ Պետերբուրգի պետ համալսարանի արևելյան ֆակուլտետի թյուրքական բանասիրության և Մերձավոր Արևելքի պատմության ամբիոն` վերապատրաստում  /մինչպետական փոխանակաման ծրագրի շրջանակներում/

Աշխատանքային  փորձ

2008-մինչ օրս ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների իսնտիտուտի Հայ-օսմանական առնչությունների բաժնի գիտաշխատող

2012սեպտեմբեր-մինչ այժմ Մ. Մաշտոցի անվան գիտահետազոտական ինստիտուտ –Մատենադարանի գիտաշխատող

2007-ցայժմ  ԵՊՀ թյուրքագիտության ամբիոնում դասախոս

2003 – 2006թ.  ԵՊՀ թյուրքագիտության ամբիոնում ավագ լաբորանտ

Հասարակական գործունեություն

2013թ-ից մինչ  օրս ԵՊՀ Հայագիտական  հետազոտությունների ինստիտուտի արհբյուրոյի նախագահ

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում

ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Կարդացվող դասընթացներ

Ժամանակակից թուրքերեն

Օսմաներեն

Օսմանյան տեքստերի մեկնաբանություն

Պալեոգրաֆիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Օսմաներեն, Օսմաներեն ձեռագրերի նկարագրում, վերծանում

Օսմանյան դիվանի գրականություն, 

Ժամանակակից թուրքերեն

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, թուրքերեն, օսմաներեն

Գիտական հոդվածներ

 1. Անի Սարգսյան, Բաքիի ստեղծագործությունների ուսումնասիրության պատմությունից,  Orientalia, ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի դասախոսների և ասպիրանտների գիտական հոդվածների ժողովածու, Պրակ 12, Երևան, 201, էջ 47-55:
 2. Անի Սարգսյան,16-րդ դարի թուրք բանաստեղծ Բաքիի դիվանի լեզվի որոշ առանձնահատկությունների շուրջ, Իրան-Նամէ,, Հ.42-43,Երևան, 2010-2011, էջ 87-91:
 3. Ա. Սարգսյան, Ձիու թեմատիկան Բաքիի դիվանում, «Կանթեղ» Գիտական հոդվածների ժողովածու, 4(53), «Ասողիկ» հրատ.,Երևան,  2012,   էջ 40-46 (համահեղինակ` Լ. Խաչատրյան)
 4. Ա. Սարգսյան, Բաքիի` Երևանի Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ-մատենադարանում պահվող №321ձեռագիրը,  «Լրաբեր»  հասարակական գիտությունների, 2-3 (634-635),  ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, 2012, էջ 442-446 (համահեղինակներ` Գ. Մելիքյան, Ալ. Սաֆարյան)

Կոնտակտներ

Ներքին հեռախոս՝ 10-92, Էլ.հասցե՝ ani_sargsian@yahoo.com

Անդամներ՝

 • Զոհրաբյան Ելենա - արհբյուրոյի քարտուղար
 • Թամարյան Ջեննի
 • Գնունի Արտակ
 • Արզումանյան Սրբուհի
 • Սարգսյան Վերա
 • Հայրունի Աշոտ
 • Ասատրյան Արմինե
Ֆարմացիայի ինստիտուտ

Ֆարմացիայի ինստիտուտի արհբյուրոյի նախագահ
Ափոյան Սվետլանա

Անձնական տեղեկություն

Ծննդյան թիվ-25.04.1957թ.

Ծննդյան վայր- ՀՀ, ք. Երևան

Գիտ. Աստիճան- Քիմիական գիտությունների թեկնածու

Կրթություն

Բարձրագույն, 1979թ ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետի կենսաֆիզիկա բաժինը

Աշխատանքային փորձ

2016թ-ից մինչ այժմ - ԵՊՀ  ֆարմացիայի ինստիտուտում ասիստենտ

2011թ- ԵՊՀ ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ

1990թ - ԵՊՀ ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոնի գիտաշխատող

1980թ - ԵՊՀ ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոնի լաբորանտ

Հասարակական գործունեություն

2017թ. փետրվարից մինչ օրս ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի արհբյուրոյի նախագահ

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում

ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Կարդացվող դասընթացներ

Մոլեկուլային կենսաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

 1. Շրջված միցելային համակարգերում ակրիլաթթվի պոլիմերման առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը:
 2. Տարբեր էներգետիկ աղբյուրներով ճառագայթված ջրի ուսումնասիրությունը:
 3. Դեղաբույսերի էքստրակտներում քլորոֆիլի, կարոտինոիդների և ֆլավոնոիդների ուսումնասիրությունը:

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Կոնտակտներ

Ներքին հեռախոս՝ 34-24 Էլ.հասցե՝ svapoyan@ysu.am

Անդամներ՝  

 • Ադամյան Էլվիրա - արհբյուրոյի քարտուղար
 • Սողոմոնյան Դիանա 
 • Հովհաննիսյան Լուսինե 
Եվրոպական ուսումնասիրություննրի կենտրոն

Եվրոպական ուսումնասիրություննրի կենտրոնի արհբյուրոյի նախագահ
Կարապետյան Լիլիթ

Անձնական տեղեկություն

Ծննդյան թիվ- 07.06.1983

Ծննդյան վայրը- ՀՀ, ք. Երևան

Կրթություն

2000-2004թթ ԵՊՀ Ռոմանոգերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզու և գրականություն, բակալավրիատ:

2009-2011թթ. ԵՊՀ եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն, Եվրոպագիտության մագիստրանտ

Աշխատանքային փորձ

2007-2008թթ.  ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի քաղաքագիտության ամբիոնի գործավար:

2008թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի §Եվրոպական ուսումնասիրություններ¦ մագիստրոսական ծրագրի համակարգող:

Հասարակական գործունեություն

2013թ-ից մինչ  օրս ԵՊՀ Եվրոպական ուսումնասիրություննրի կենտրոնի արհբյուրոյի  նախագահ

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում

ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Գիտական աշխատանք

Հայկական պատմամշակութային ժառանգության արժեքները արտերկրում

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն /գերազանց/, գերմաներեն /լավ/

Կոնտակտներ

Ներքին հեռախոս՝ 12-28, Էլ.հասցե՝ lilikarapetyan@gmail.com

Անդամներ՝

 • Կարապետյան Քնարիկ - արհբյուրոյի քարտուղար
 • Գևորգյան Քրիստինե

 

ՏՏԿՀ կենտրոն

ՏՏԿՀ կենտրոնի արհբյուրոյի նախագահ
Սողոմոնյան Ժաննա

Կրթություն
1958–1968 թթ. Երևան քաղաքի թիվ 13 միջ. դպրոց, ոսկե մեդալ

1968–1973 թթ. ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

Մասնագիտական փորձ

1973-1998թթ.–ԵՊՀ  հաշվողական կենտրոն, ինժեներ ծրագրորդ

1998-2007թթ.–ԵՊՀ համակարգչային կենտրոն, խմբի ղեկավար

2007թ-ից մինչ  օրս ԵՊՀ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթա­կան և հետա­զոտական կենտրոնի ուսումնական գործընթացի ապա­հովման բաժնում, ավագ ծրագրորդ, ՏՏԿՀԿ Տեղեկատվական համակարգերի ամբիոնում՝ դասախոս

Հասարակական գործունեություն

2014թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթա­կան և հետա­զոտական կենտրոնի արհբյուրոյի նախագահ

Մասնագիտականևոչմասնագիտականկազմակերպություններիանդամակցում

ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Լեզուների իմացություն

հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն (բառարանով)

Կոնտակտներ

Ներքին հեռախոս՝ 10-52, Էլ.հասցե՝ janna@ysu.am

Անդամներ՝

 • Բալոյան Արտյոմ - արհբյուրոյի քարտուղար
 • Ավագյան Անի
 • Պողոսյան Լիանա
Քաղաքացիական պաշտպանության համահամալսարանական ամբիոն

Քաղաքացիական պաշտպանության համահամալսարանական ամբիոնի արհբյուրոյի նախագահ
Հակոբյան Ասյա

Անձնական տեղեկություն

Ծննդյան թիվ-17.09.1958թ.

Ծննդյան վայր- ՀՀ, ք. Երևան:

Կրթություն

1976-1982թթ. ԵՊԲՀ , բուժական գործ /գերազանցիկության դիպլոմ/

1991թ-Առողջապահության մինիստրության ”Բժիշկների կատարելագործման ինստիտուտ”, վերապատրաստում, ատեստավորում

Աշխատանքային փորձ

2003թ-ից առ այսօր Քաղ. Պաշտպանության և արտակարգ իրվիճակների ամբիոնի դասախոս

2003թ-ից առ այսօր ԵՊՀԲՔ Ատատոմիայի և ֆիզիոլոգիայի դասախոս

2006թ. հուլիս-օգոստոս- “Հայաստանի մանուկներ”հիմնադրամ (COAF), Առողջ ապրելակերպի գծով համայնքային դասընթացավար

2005-2006թթ. Համաշխարհային Բանկ ֆինանսավորմամբ “Կրթության որակ և համապատասխանություն” ծրագիր, “Կրթական Ծրագրերի Կենտրոն” ԾԻԳ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն- Հանրակրթական դպրոցի “կենսաբանություն” առարկայի ուսումնական ծրագրի մշակման աշխատանքային խմբի անդամ

2005-2006թթ. “Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոն (REC Caucasus Armenia), Առողջապահության ոլորտի փորձագետ

1993-2003թթ. Գավառի Պետական Բժշկական Ուսումնարան, Ատատոմիայի և ֆիզիոլոգիայի դասախոս

1988-2003թթ Գավառի պոլիկլինիկա, Թերապևտ

1983-1988 Գավառի հիվանդանոց, Գինեկոլոգիայի բաժանմունք, թերապևտ

1982-1983թթ N3 կլինիկական հիվանդանոց, Կլինիկական օրդինատուրա

1978-1980թթ- Մալաթիա հիվանդանոց, Ինտենսիվ թերապիայի և վերակենդանացման բաժանմունք

Հասարակական գործունեություն

2015թ. մարտից մինչ օրս ԵՊՀ Քաղ. պաշտպանության ամբիոնի արհբյուրոյի նախագահ

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում

ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Լեզուների իմացություն

Հայերեն (մայրենի), Ռուսերեն (ազատ), Անգլերեն (բավարար)

Համակարգչային հմտություններ

MS Windows, MS Office, Internet

Կոնտակտներ

Հեռախոս՝ (060)71-06-96, Էլ.հասցե՝ asyahakobyan@yahoo.com

Անդամներ՝  

 • Հարությունյան Էլմիրա - արհբյուրոյի քարտուղար
 • Ճաղարյան Գագիկ
Ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի համահամալսարանական ամբիոն

Ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի համահամալսարանական ամբիոնի արհբյուրոյի նախագահ
Կարապետյան Դավիթ

Անձնական տեղեկություն

Ծննդյան թիվ-1963թ.

Ծննդյան վայրը- ՀՀ, ք. Երևան բանվորի ընտանիքում:

Կրթություն

1971-1981թթ. Երևան քաղաքի թիվ 117 միջ. դպրոց

1973-1989թթ. Պատանի բռնցքամարտի դպրոց

1985-1989թթ. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական համալսարանի մարզչական ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ

1989-1990թթ. Միյասնիկյան շրջանի թիվ 2 մարզադպրոցի բռնցքամարտի ավագ մարզիչ

1990-1991թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի ամբիոնի դասախոս

1991թ-ից միչ օրս ԵՊՀ ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի ամբիոնի դասախոս

Հասարակական գործունեություն

1993թ-ից միչ օրս ԵՊՀ ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի արհբյուրոյի նախագահ

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում

ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Մրցանակներ

1973-1979թթ. Պատանի բռնցքամարտի դպրոցի մրցույթների բազմակի հաղթող

1979թ. Երևան քաղաքի բռնցքամարտի առաջնության 63,5 կգ  քաշային կարգի հաղթող

1981թ. Հանրապետության մեծահասակների բռնցքամարտի առաջնության 71 կգ քաշային կարգում երկրորդ մրցանակակիր

1985թ. Հանրապետության մեծահասակների բռնցքամարտի առաջնության 71 կգ քաշային կարգում երկրորդ մրցանակակիր

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն /ազատ/, անգլերեն /բառարանով/

Կոնտակտներ

Ներքին հեռախոս՝ 23-64, Էլ.հասցե՝ davit.karapetyan63@gmail.com

Անդամներ՝

 • Զաքոյան Վլադիմիր - արհբյուրոյի քարտուղար
 • Ղուկասյան Արկադի
 • Դավթյան Իննա
Գրադարան

Գրադարանի արհբյուրոյի նախագահ
Ջահուկյան Նարինե

Կրթություն
1975 - 1980 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլերեն լեզու և գրականություն

Աշխատանքային փորձ 
1986 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ-ի Գրատարանում՝ որպես գլխավոր գրադարանավարուհի

Հասարակական գործունեություն

2008 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ գրադարանի արհբյուրոյի նախագահ

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում

ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Կոնտակտներ

Ներքին հեռախոս՝ 12-06, Էլ.հասցե՝ ani.abgaryan@ysu.am

Անդամներ՝  

 • Հայրապետյան Հասմիկ - արհբյուրոյի քարտուղար
 • Գրիգորյան Անյուտա
 • Խալաթյան Աննա
 • Մկոյան Հռիփսիկ 
 • Խանդանյան Արմանուշ 
Կենտրոնական վարչական մաս

Կենտրոնական վարչական մասի արհբյուրոյի նախագահ
Թորոսյան Սվետլանա

Կրթություն

1966-1970թթ.-ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ

1970-1972թթ. Երևանի պետական կենտրոնական բանկի տնտեսագետ

1973-1981թթ.- ԵՊՀ գրադարանի գիտա-մեթոդական բաժնի ավագ տնտեսագետ

1981-2005թթ- ԵՊՀ գիտահետազոտական մասի ավագ տնտեսագետ

2005թ. մինչ օրս ԵՊՀ  գիտակազմակերպական բաժնի ավագ տեսուչ

Հասարակական գործունեություն

1966-1970թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի արհմիության լիազոր

1973-1981թթ. ԵՊՀ գրադարանի արհբյուրոյի նախագահ

1981թ. սեպտեմբերից մինչ օրս ԵՊՀ կենտրոնական վարչական ապարատի արհբյուրոյի նախագահ

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում

ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն /բառարանով/

Կոնտակտներ

Ներքին հեռախոս՝ 11-89, Էլ.հասցե՝ s.torosyan@ysu.am

Անդամներ՝

 • Գրիգորյան Գրետա - արհբյուրոյի քարտուղար
 • Սահակյան Ամալյա
 • Մանվելյան Նիկոլայ
 • Առաքելյան Լամառա
 • Պողոսյան Դեղձիկ
 • Ջիլավյան Հրաչիկ
 • Գայիշյան Գայանե
 • Վարդանյան Մարիամ
 • Հակոբյան Վիկտորիա
 • Բագրատունի Լիլիթ
Հաշվապահության և գնումների բաժին

Հաշվապահության և գնումների բաժնի արհբյուրոյի նախագահ
Մամաջանյան Արտաշես

Անձնական տեղեկություն

Ծննդյան թիվ-11.12.1982թ.

Ծննդյան վայր- ՀՀ, ք. Երևան, Ավան, Ծարավ Աղբյուրի 55/5, բն. 22

Կրթություն

1990-2000թթ. ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդավանի միջ. դպրոց

2000-2004թթ. ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետ, բակալավրիատ

2004-2006թթ. ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետ, մագիստրանտ

2006-2009թթ. ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

2009-2012թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա /գործարար կառավարում/

Այլ գիտելիքներ

2005թ.- մասնակցել է «Հաջող սկիզբ» ծրագրի թրեյներներին և ստացել է թրեյների /բիզնես/  բազային հմտություններ՝ ՀՀ-ի փոքր ու միջին ձեռնարկությունների զարգացման ազգային կենտրոն, MBM group, GTZ, PEM, RroSme:

2008թ.- XV Международная молодежная научная конференция «Ломоносов-2008», Круглый стол «Управление социальными проектами в молодежной сфере»

2012թ.- մասնակցել է ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կազմակերպած` Գնումների մասնագետների որակավորման քննություններին և ստացել համապատասխան որակավորում:

Աշխատանքային փորձ

2004-2005թթ. ԵՊՀ ՈւԽ փոխնախագահ

2005-2007թթ. ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության քարտուղար

2005-2009թթ. ԵՊՀ կառավարման խորհրդի անդամ

2005-2009թթ. ԵՊՀ Մեծ խորհրդի անդամ

2006-2009թթ. « ՍՊԱՄԾ» ՊՈԱԿ-ի ՍՎԳՀԿ-ի ՏՀ և ՕՄ բաժնում հերթապահ օպերատոր

2006-2012թթ. «ԵՊՀ շրջանավարտների միավորում»  ՀԿ-ի հիմնադրած « Շրջանավարտ» ՍՊԸ-ի տնօրեն

2006թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Գնումների, մատակարարման և պահեստավորման բաժնի գնումների մասնագետ

2012թ-ից «Համալսարանականներ» համատիրության նախագահ

2013թ-ից ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության Արհկոմիտեի քարտուղար

Հասարակական գործունեություն

2006-2008 թթ.«ԲԱԶԵ 2008» համահայկական երիտասարդական հավաքի ճակատի տնօրեն

2008թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ հաշվապահության, պլանավորման և ֆինանսական կառավարման վարչության արհբյուրոյի նախագահ

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում

ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Մրցանակներ

2005թ. ԵՊՀ «լավագույն ուսանող»

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ

Windows, Word, Exel, Power Point, ՀԾ-internet banking

Կոնտակտներ

Ներքին հեռախոս՝ 11-90, Էլ.հասցե՝ amamajanyan@gmail.com

Անդամներ՝

 • Գաբանյան Ծովինար - արհբյուրոյի քարտուղար
 • Ղազարյան Մարինե
Տնտեսական մաս

Տնտեսական մասի արհբյուրոյի նախագահ
Խաչատրյան Մասիս

Անձնական տեղեկություն

Ծննդյան թիվ-15. 03.1953թ.

Ծննդյան վայրը- ՀՀ, Սյունիքի մարզի Վահատուր գյուղում:

Կրթություն

1960-1968 թթ. Վահատուր գյուղի 8-ամյա դպրոց

1969-1973 թթ Քաջարանի շինարարական տեխնիկում

Աշխատանքային փորձ

1975-1976թթ. Քաջարանի բաց հանքում մասնագետ

1976-1984 թթ, տեղսարքավորումների գործարանում հղկման մասնագետ

1984թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ պարետ

Հասարակական գործունեություն

1993թ-ից մինչ օրս Տնտեսական մասի արհբյուրոյի նախագահ

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում

ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Պարգևներ

2004թ. ԵՊՀ 85-ամյակին արծաթե հուշամեդալ

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն /բառարանով/

Կոնտակտներ

Ներքին հեռախոս՝ 10-36, Էլ.հասցե՝ h.n.khachatryanner@mail.ru

Անդամներ՝

 • Մարտիրոսյան Ռաֆիկ - արհբյուրոյի քարտուղար
 • Վանեցյան Մարատ
 • Գրիգորյան Հեղինե
 • Քրդօղլյան Միշա
 • Միրզոյան Մերի
 • Սահակյան Գևորգ
 • Սրապյան Աշոտ
 • Թագվորյան Պետրոս